Új jelszó kérése
TOP termékek
Termékajánló
Hírlevél
Összehasonlítás
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szűrés
Gyártó

Vásárlási feltételek

1. Általános tudnivalók

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Data System Control Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.vtac.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.vtac.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak a teljesítése Magyarországról vagy egyéb országból, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató Adatai:

Név: Data System Control Kft.

Székhely és levelezési cím: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.

Telefonszáma: +36 /30/ 898-8028

Cégjegyzékszám: 09-09-020079

Bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23037586-2-09.

Közösségi adószám: HU23037586.

 

A Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vtac.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: V-TAC Online áruház) keresztültörténik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az V-TAC Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 

1.2. Az V-TAC Online áruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. Az V-TAC Online áruház szolgáltatásainak főbb funkciója elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

1.5. A Felek közötti szerződés nyelve magyar.

 

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.7. Ügyfélszolgálat: Data System Control Kft.

 

Az Ügyfélszolgálatkizárólag elektronikus úton vagy telefonon érhető el.

Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: (hétköznapokon: 9.00-16.00)

Telefon: +36 /30/ 898-8028

Elektronikus cím: ugyfelszolgalat (kukac) datasystem (pont) hu

Internet cím: https://www.vtac.hu

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. Ezt követően számlázási adatlap kitöltése következik, melyben az Ügyfél neve vagy cégneve, kapcsolattartó, adószám (cég esetén), ország, irányítószám, város, utca, telefonszám kerül megadásra. A Szállítási adatok megadása során az ettől eltérő adatokat is meg lehet adni. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve károkért és egyéb problémákért, hibáért semmilyen nemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a felhasználó névre kattintást követően elérhető Felhasználóiadatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolni kívánt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal is rendelkezik. Ha a megvásárlás előtt az termékkelkapcsolatban információra lenne szükség, akkor az ügyfélszolgálat rendelkezésére áll. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a termékhez mellékeljük. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót ill. egyébb díjakat már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és csomagolás esetleges költségeit.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja kedvezőtlenül.

 

3.4. Ha a Szolgáltató minden körültekintése ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a minden kétséget kizáróan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a hibátlan áron történő szállítást, melynek tudatában az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon lévő termékek képei esetenként lehetnek csak demonstratívak, azok a valóságtól eltérhetnek.

 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt hiánytalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért semmilyen felelősség nem terheli. Megrendelés feladására az V-TAC Online áruházban, a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Kiskereskedelmi vásárlás esetén lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával választhatja ki. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal bal  oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol módosíthatóak az egyes termékek kívánt mennyisége, vagya Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módokközül illetve meg tudja adni a fizetési módot. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta azátvételi és fizetésimódot, akkor a „Tovább” gombra kattintva a számlázási és szállítási adatokat tudja megadni, vagy módosítani. A megrendelés véglegesíteni és leadni a „Kijelentem, hogy a Data System Control Kft. Általános Szerződési Feltételeit megismertem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el„-jelölőnégyzet kijelölésével elfogadta az Ügyfél az Általános Szerződési feltételeket és a „Megrendelés” gombra kattintva a megrendelés feladására kerül sor. A rendelés leadása a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget jelent. A megrendelést követően rövid időn belül (max. 48 óra) visszaigazoló e-mailt kap az Ügyfél az általamegadott kontakt email címre.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Web áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költségetés a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz sikeresen megérkezett.

 

5.2. Az Ügyfél mentesülhet kérésére a megrendelési kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. Ezt külön e-mailben kell jeleznie az ügyfélszolgálaton, ellenkező esetben a Szolgáltató a megrendelési értesítés kiküldését sikeresnek könyveli el. A visszaigazoló email a Szolgáltató részéről nem jelent egyoldalúan kötelezettség vállalást az Ügyfél megrendelésének kielégítése szempontjából sem, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy a megrendelést kiszolgálja. Bármilyen nemű hiba, amely a megrendelés során felléphet, - még ha az a Szolgáltató hibájából is származik, - amely által az Ügyfél számára nem teljesítést eredményez, az ebből származókárokért a Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ezt az Ügyfél tudomásul veszi.

 

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 óránbelül jeleznie kell a Szolgáltató részére.

 

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Szállítási és fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméke(ke)t díjmentesen házhoz szállíthatja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett - "Szállítás" menüpont alatt - , díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a https://www.vtac.hu oldalon tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Külön kérésre ezek összevonásra kerülhetnek, melyet az Ügyfélnek írásban, email formájában jeleznie kell az ügyfélszolgálat felé. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát egyoldalúan fenntartja azzal a kitétellel, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már meglévő és leadott rendelést nem befolyásolja. Nagyméretű ( 2 méter feletti ) és súlyú ( 48 kg feletti ) küldemények kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben egyedi díjszabás szerint kerül kiajánlásra.

 

6.2. Meghatározott - órán belüli – időre történő kiszállítást a Szolgáltató nem vállal. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A külső szállító cég késedelmeiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

6.3. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

6.4 Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a "Szállítás" menüpont alatti oldalon tájékozódhat.

7. Elállás jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes magánszemélyekre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos külön akciók, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt és csomagolás-sérüléssel járó termék-kibontású ill. termékcsomagolású adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást már felbontotta, ill. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó speciális személyi igényeire egyedileg szabtak.

 

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

 

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton,vagy elektronikus úton küldött levélben) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybe pontvételével a Szolgáltató részére. Abban az esetben a Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt (7. pont) határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére, a fenti módon.

 

7.1.2. Egyes jogvitaesetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott szabályoknak megfelelően gyakorolta-e.

 

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató elektronikus úton, emailben késedelem nélkül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezésének tényét.

 

7.1.4. A Fogyasztó írásban történő elállása esetén, azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi írásban (postai, vagy elektronikus úton) a Szolgáltatónak.

 

7.1.5. A postai úton történő jelzés alkalmávala postai érkeztetés dátumát, az e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó postai úton történő továbbításának hitelt érdemlő tényét, a levélajánlott küldemény való feladási dátuma igazolja elfogadottnak.

 

7.1.6. A fogyasztó az elállás ténye esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató székhelye és telephelyei a Fogyasztó rendelkezésére állnak.

 

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a kifogásolt terméket.

 

7.1.8. Minden esetben a termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha külön megállapodás keretében a Szolgáltató vállalta a költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége ez esetben a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató az általa megszervezett visszaszállítás költségét nemköteles átvállalni a Fogyasztótól, kizárólag technikai szubvenciótnyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével kapcsolatban.

 

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot semmilyen esetben nem áll módjában átvételezni. A termék visszaküldésének költsége az elállás kapcsán a Fogyasztót terheli, a Szolgáltatót semmilyen nemű és összegű költség nem viseli.

 

7.1.10. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot kért. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést visszatartani, míg vissza nem kapta a kérdéses terméket.

 

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti, de ez alól kivételt képez a banki átutalás.

 

7.1.12. Fogyasztó követelése abban az esetben vonható kétségbe, amennyibenatermékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékgyártó általi jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használati minőségmiatt következett be. A használatáltal felmerülő minőségi kifogása termékre vonatkozólag, a gyártó által megadott műszaki és teljesítményiparaméterek megfelelő és a gyártó által jegyzett hitelesítési adatok közé tehető, valamint ezen értékek mérésének bizonyítási eljárását, az által hogyhitelesített mérési jegyzőkönyvek és eljárások támasztják alá. A Szolgáltató által elfogadott eredmények nem a Szolgáltató és az általa forgalmazott termékek gyártója által deklarált hitelesítési és mérési metódusokáltali adatok alapján képződnek, e költségének viselését a fogyasztó köteles viselni.

 

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését, megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató valamennyi, az aktuális ügyletre vonatkozó racionális költségeit.

8. Szavatosság / Jótállás

8.1. Kötelező jótállás

 

8.1.1. A Szolgáltatót az általa forgalmazott termékeire vonatkozóan a Ptk.és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, mely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza és az ÁSZF 7.1.12. pontjainak teljes mértékben ellentmondanak bármely fél részére.

 

8.1.2. A jótállás ideje, a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ezen idő alól kivételt képez a Szolgáltató általi és mindenkori meglévő értékesítési hálózat. Ezen besorolásnak mértékét mindig a gyártó által megszabott világpiaci árához rendelt viszont- és nagykereskedés tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekaránya, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendeletmellékletében felsorolt termékekre vonatkozik kizárólagosan. Területileg az ezen megjelölt értékesítési területre vonatkoztatott és annak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó irányelvek, a hatályos EU-s irányelveknek megfelelően értendők, mindekét fél számára kötelezően elfogadandó és megkérdőjelezhetetlen szabályelv. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen beüzemelés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

  • elsősorban –választása szerint –kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
  • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél –választása szerint –az ellenérték arányos, termékben történőleszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen, nem funkcionális hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A hibajavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik, kivételt képez ez alól a termék esetleges szállítási költsége. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

8.1.4. Az Ügyfelet ezzel szemben nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból származó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél, hatályos jogszabályból eredő –í gy különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

8.2. Önkéntes jótállás

 

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

9. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

 

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél már nem érvényesítheti.

 

9.1.2. Nem kiskereskedelmi fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás költségarányos leszállítását. A hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél nemjavíthatja ki, illetve mással nemjavíttathatja ki. Kölcsönös megegyezés alapján – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen, nem funkcionális hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 30 naptári naponbelül közölni a Szolgáltatóval.

 

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közléséntúl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

 

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

9.2. Termékszavatosság

 

9.2.1. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

9.2.2. Az Ügyfélazonban nem élhet azzal a joggal, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a kizárólag a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítaniaés írásban eljuttatnia a Szolgáltatónak.

 

9.2.4. Egy termék abban az esetbenminősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos jogi, vagy minőségi követelményeknek illetve, ha nem rendelkezik a gyártó által megadott, termék adatlapon lévő tulajdonságokkal.

 

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságelévül. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül, legfeljebb 30 naptári napon belül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 30 naponbelül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős, kárérvényesítési jogosultságát elveszti.

 

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét a kizárólag fizikai termékre vonatkozólag, annak gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

9.2.7. A hatályos Ptk.ide vonatkozó szabályozásainak értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is egyaránt.

 

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egyszerre csak egy okot bebizonyítania.

10. Felelősség

10.1. A Weboldalon található mindennemű információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk tartalmáért, annak pontosságáért, teljességéért Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

 

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Szerzői jogok

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges és visszavonásig érvényes.

 

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás) az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:

Levelezési Cím: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 3-5.

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 9-16 óráig

Telefonszám: +36 30 898 80 28

Központi email cím: ugyfelszolgalat ( kukac ) datasystem (pont ) hu

 

12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti előírásban és telefonon. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányáttelefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetettelérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-16:00 között fogadja.

 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

Internetes elérhetőség: www.nfh.hu

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

 

Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztóijogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

Ügyintéző: Nemes Brigitta

E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu, bekelteto@hbkik.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND: Kedd, Szerda, Csütörtök:9.00-12.00 és 13.00-15.00 Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

 

A bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Az V-TAC Online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

13.2. A vásárló az online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A szolgáltató a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

 

13.4. A vásárló személyes vásárlás során a szolgáltató szaküzleteiben, online megrendelése során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.) az elektronikus és elektromos berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A szolgáltató a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

 

13.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

14. Garanciális ügyintézés menete

A garanciális igényeket a Szolgáltató az alábbi ügymenet alapján kezeli:A Fogyasztó minden esetben írásban kell jelezze a Szolgáltatónak garanciális igényének rögzítését az " ugyfelszolgalat @ datasystem . hu " e-mail címen.

14.1 Minden bruttó 10.000 Ft alatti értékű garanciális igény esetén a Fogyasztó saját költségén az alábbi címre elküldi a meghibásodott termékeket:

Data System Control Kft.
4031 Debrecen, Vadvirág utca 15. ("6-os V-TAC Depó")

A Fogyasztó a csomagba a terméken túlmenően a vásárlást igazoló dokumentumának (számlájának) másolatát is mellékeli. Amennyiben ezen bizonylat nem kerül mellékelésre, erre a Szolgáltató 8 napos elküldési határidővel írásbeli (e-mail) felszólítást küld. Ha ezt követően sem történik meg a vásárlást igazoló bizonylat megküldése a Szolgáltató felé, akkor újabb 8 napos határidővel az - Fogyasztó kifejezett írásbeli kérésére - a fogyasztó költségének terhére a Szolgáltató visszaküldi a Fogyasztó által megjelölt címre a szóban forgó terméke(ke)t . Ellenkező esetben a garanciális csere nem fog megtörténni és 30 napos tárolást követően a termék megsemmisítésre kerül.

 

14.1.1 Amennyiben a Szolgáltatónak elküldött termék - alapos műszaki bevizsgálást követően -, mégsem hibás, azt a fogyasztó költségének terhére a Szolgáltató visszaküldi a Fogyasztó által megjelölt címre. Ezen felül a Szolgáltató jogosult tételenként 1.000 Ft + Áfa bevizsgálási díjat kiterhelni a Fogyasztó felé.

 

14.1.2 Amennyiben a Szolgáltatónak elküldött termék - alapos műszaki bevizsgálást követően -, ténylegesen hibás, azt a Szolgáltató saját költségén kicseréli vagy javíttatja, illetve a saját költségének terhére a Szolgáltató díjmentesen visszaküldi a Fogyasztó által megjelölt címre.


14.2 Minden bruttó 10.000 Ft feletti értékű garanciális igénye esetén a Fogyasztó által megjelölt magyarországi címre a Szolgáltató saját költségén futárt küld a meghibásodott termékekért, amelyben a terméken túlmenően a Fogyasztó a vásárlást igazoló bizonylat (számla) másolatát is mellékeli. (Nagykereskedő partnerek esetén szállítólevél).
Visszaérkezést és műszaki bevizsgálást követően, a Szolgáltató saját költségén elküldi a csereterméket a Fogyasztó által megjelölt címre.

 

14.3 Minden érvényes garanciális igény esetén, abban az esetben, ha a meghibásodott termék típusa nem áll rendelkezésre (pl. készlethiány, kifutott termék) a Szolgáltató javaslatot tesz annak kiváltó termékre való cseréjére. Amennyiben a fogyasztó ezzel nem kíván élni, a termék vételárát levásárolhatja a Szolgáltatónál.

 

14.4 Sérült csomag esetén teendők:

 

14.4.1 Amennyiben a csomagon külsérelmi nyomot  / sérülést vél felfedezni a Fogyasztó ,két lehetőség közül választhat:

14.4.2 A fogyasztó jelzi a sérülés tényét futárnak és nem veszi át a csomagot.

14.4.3 A fogyasztó jelzi a sérülés tényét futárnak és a futár jelenlétében kibontják a csomagot. Ha bármelyik termék sérült, akkor annak tényét jegyzőkönyvezteti a futárral és nem veszi át a csomagot.

 

14.5 Amennyiben a csomag látszólag nem sérült, de - annak átvételét követően -, kibontás után sérülést, törést tapasztal, a Fogyasztó 3 napon belül kizárólag emailen, fotóval mellékelve jelzi a Szolgáltatónak a sérülés tényét. A Szolgáltató visszaigazolását követően, futárt küld a Fogyasztóhoz a sérült termék(ek) elszállítására, majd - beérkezést követően - hibátlan cserterméket küld, díjmentesen. Az átvételtől számított 3 napon túli sérülés reklamálását a Szolgáltató nem tudja elfogadni, illetve a Fogyasztó kárpótlási / cserélési igény lehetősége automatikusan megszűnik.

 

Kelt: Debrecen, 2017. november 10.

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.